Onze school

De Willibrordusschool wil een school zijn waar iedereen zich voortdurend ontwikkelt en het prettig werken is in een goede sfeer. Het onderwijs is kwalitatief van hoog niveau, waarbij veel waarde wordt gehecht aan een ontwikkeling en ontplooiing van het kind tot een zelfstandig functionerend persoon.
Lees meer over onze school op: scholenopdekaart.nl