Medezeggenschapsraad

De inspraak op de basisscholen geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs.

De Medezeggenschapsraad praat over alles wat met school te maken heeft. Elke belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR). Op haar beurt kan de MR elke standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan het bestuur, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd.

De Medezeggenschapsraad praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Daarmee komen we op de twee soorten rechten die de MR heeft: adviesrecht en instemmingsrecht. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

De Medezeggenschapsraad bestaat op onze school uit een personeelsgeleding van 2 vertegenwoordigers en een oudergeleding van 2 vertegenwoordigers:

Ouders van de MR:

- Fons Veneberg
- Liesbeth Makkinga

Een opmerking of vraag aan de MR kunt u altijd stellen via: