Kernwaarden 


De kernwaarden
van de Willibrordusschool geven aan van waaruit wij op school handelen;


Betrokken - Vertrouwen - Ontwikkelen - Waarderen- Plezier

De katholieke grondslag van de school sluit hier naadloos bij aan. Vanuit waarderingen, respect en betrokkenheid, treden we iedereen, ongeacht welke levensovertuiging, vol vertrouwen tegemoet.

Onze visie

Wij vinden het belangrijk dat kinderen, in een veilige omgeving, worden uitgedaagd om zich op alle ontwikkelingsgebieden zo breed mogelijk te ontwikkelen. Samen, kind – leerkracht – ouders – externen, zijn we betrokken bij en voelen we ons verantwoordelijk voor deze ontwikkelingen. Dit om de kinderen op te laten groeien tot zelfstandige en veerkrachtige mensen die hun eigen talenten kunnen inzetten en die van anderen weten te waarderen.


Onze missie

We creëren optimale omstandigheden waarbinnen alle kinderen hun sociaal emotionele, cognitieve, motorische en creatieve vaardigheden kunnen ontwikkelen. Dit doen we door ons als school te blijven ontwikkelen en in ons dagelijks onderwijs aan te sluiten bij de individuele onderwijsbehoeften. Hierbij staan we open voor ieders eigen waardevolle inbreng.

Wat beloven wij leerlingen en ouders?

- kwalitatief goed onderwijs te bieden;
- te kijken naar de mogelijkheden van de leerlingen;
- een veilig pedagogisch en sociaal klimaat;
- ouders te zien als gelijkwaardige gesprekspartners;
- met leerlingen in gesprek te gaan;

Wat is onze unieke kracht?

- Er heerst op school een positief klimaat;
- We zijn toegankelijk en laagdrempelig;
- We zijn een kleine school waarin iedereen zichtbaar is;
- Er staat een betrokken team;
- De leerlingenzorg is goed georganiseerd;
- Er is een goede samenwerking met ouders en externe partners.

Hoe verlaten leerlingen onze school?

Een leerling verlaat onze school als een zelfstandige en veerkrachtige leerling, die terugkijkt op een fijne, leerzame periode. Hij/ zij heeft voldoende bagage meegekregen op alle ontwikkelingsgebieden, zodat hij/ zij een volgende stap in zijn/ haar ontwikkeling kan maken op de vervolgopleiding.

Willibrordus;

De school die jou ziet!