De Willibrordusschool wil dat kinderen goed voorbereid de toekomst in kunnen stappen

De Willibrordusschool is een basisschool in Vroomshoop waar onderwijs gegeven wordt aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het is een kleine school met betrokken leerkrachten. Wij willen dat anderen zich welkom voelen en ervaren dat wij sociaal, open en toegankelijk zijn.

Kenmerken van de school:

1. Kleinschalig

2. Open

3. Transparant

 

Onze school gaat uit van katholieke kernwaarden waar iedereen welkom is, ongeacht geloof of overtuiging. Het onderwijs dat wij bieden is gericht op het ontwikkelen van de talenten van ieder kind. We streven naar het behalen van goede resultaten, passend bij de kwaliteiten van het kind. We zien het als een uitdaging om rekening te houden met de verschillen tussen kinderen.Voor de kinderen moet onze school een plek zijn waarbinnen zij zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen.We benaderen kinderen positief en ons pedagogisch klimaat is gericht op respect, vertrouwen, veiligheid en aandacht.Naast kennisoverdracht vinden we het ook van belang dat kinderen sociale vaardigheden ontwikkelen waarmee ze zich kunnen redden in de (toekomstige) maatschappij. Het tonen van respect en het betrokken zijn bij een ander typeren de attitude die wij onze leerlingen willen meegeven op sociaal-emotioneel gebied.


Wij staan voor:

Kleinschalig, Open en Transparant