Schooltijden

 maandag                                      8:30 - 11:45      12:45 - 15:00
 Dinsdag     8:30 - 11:45      12:45 - 15:00 
 Woensdag    8:30 - 11:45      
 Donderdag    8:30 - 11:45      12:45. - 15:00
 Vrijdag    8:30 - 11:45      12:45. - 15:00
       
 Groep 1 heeft vrij op:       Donderdagmiddag
            Vrijdagmiddag
 De groepen 2,3 en 4
 hebben vrij op
     
      Vrijdagmiddag

De Willibrordusschool heeft om praktische redenen (nog) geen continurooster. Kinderen kunnen echter wel continu op school blijven van 8.30 tot 15.00 uur door gebruik te maken van de overblijf.