Nieuwsbrief maart

Beste ouders,

In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van maart.

Gisteren ontving u nogmaals de nieuwsbrief van februari. Dit was geen foutje, maar omdat deze nog niet op de website gepubliceerd was, moest hij nogmaals verzonden worden. Excuses hiervoor.

In deze nieuwsbrief weer een aantal zaken waar we op dit moment op school mee bezig zijn.

Ook staat hierin nogmaals de vraag aan u om de tevredenheidsenquête voor 31 maart in te vullen.

We wensen jullie veel leesplezier!

Team Willibrordusschool


nieuwsbrief maart 2023
Nieuwsbrief februari 2023

In de bijlage leest u onze nieuwsbrief van februari 2023

Nieuwsbrief WBS februari
Nieuwsbrief januari 2023

Beste ouders,

In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van januari 2023.

Een nieuw jaar is alweer begonnen. We blikken nog even terug en kijken ook weer vooruit.

We wensen iedereen alle goeds voor 2023!

Team Willibrordusschool
Nieuwsbrief januari 2023
Nieuwsbrief december 2022

Beste ouders,

In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van december.

Er zijn weer leuke activiteiten geweest om op terug te kijken.

Daarnaast is nog enige informatie voor de komende periode.

Veel leesplezier gewenst.

Team WillibrordusschoolNieuwsbrief december 2022
Voorleeswedstrijd

Afgelopen woensdag was het zover de voorleeswedstrijd 📗 De voorleeswedstrijd van de Willibrordusschool! Na een voorronde in de klas mochten Sepp, Sofie en Suze het tegen elkaar op nemen onder het toeziend oog van de hele school. Het was erg spannend, de jury had het er niet makkelijk mee, maar wezen uiteindelijk toch een winnaar aan. Suze Veneberg mag zich de voorleeskampioen van de school noemen. Suze succes in de volgende ronde 🍀

Twenteranddictee

Namens onze school deden Suze Veneberg en Jack Schalkwijk, afgelopen dinsdag, mee aan het Twenteranddictee. Een spellingswedstrijd voor de beste spellers van alle scholen binnen de gemeente. Ze hebben allebei super goed hun best gedaan! Dit resulteerde bij Suze in een mooie tweede plek! Wij zijn super trots op deze twee kanjers!

Concert

Afgelopen vrijdag hebben de groep 5 t/m 8 een concert gegeven in samenwerking met de Harmonie Vroomshoop.

Ouders, broertjes, zusjes, opa's, oma's en andere bekenden kwamen luisteren wat de kinderen in 4 lessen geleerd hebben.

Er was een grote opkomst en de kinderen hebben het super goed gedaan!

Leerlingenraad

Vandaag hebben we voor het eerst met de nieuwe leden van de leerlingenraad bij elkaar gezeten. Zij zijn door hun klasgenoten verkozen.


We hebben het gehad over hoe je met elkaar vergaderd, hoe je je mening geeft of in discussie gaat. Ook hebben we besproken wat een leerlingenraad doet en hoe ze input krijgen vanuit alle groepen. Natuurlijk was het ook belangrijk om af te spreken aan welke voorwaarden een idee moet voldoen ; het moet leuk zijn voor alle kinderen, het moet betaalbaar zijn en veilig.


In de raad hebben we een voorzitter en notulist gekozen. Ze hebben vandaag al echt geoefend met hun taak.

De eerste vergadering ging heel goed!

Uiteindelijk heeft de leerlingenraad zich voorgesteld in alle groepen.

De leden zijn:

Jack- groep 8- voorzitter

Suze- groep 7

Quint- groep 6 - notulist

Bjorn - groep 5